Vastuu

Jokamiehen oikeus

Perinteiset jokamiehenoikeudet ja laajat metsä- ja vesistöalueet antavat suomalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Jokamiehenoikeus on lähinnä Pohjoismaissa toimiva ainutlaatuinen järjestelmä.

Oikeuksien ja vapauden lisäksi suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta.

Yksittäinen suunnistaja saa liikkua luonnossa jokamiehenoikeudella, kunhan hän ei aiheuta vahinkoa tai haittaa luonnolle maanomistajan omaisuudelle tai muille luonnossa liikkujille. Suunnistuksen lajisääntöjen 3.32 kohta määrittelee suunnistajan vastuun yksiselitteisesti: ”Mahdollisesta ympäristöön kohdistuvasta vahingonteosta tekijä on vastuussa”.

Kilpailujen ja kuntorastien järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista sovitaan maanomistajan kanssa tapahtumakohtaisesti.

Muista nämä!

  • Osallistuessasi kuntosuunnistustapahtumaan, tutustu huolella ohjeisiin.
  • Valitse rata ennen kaikkea taitosi mukaan.
  • Pyydä empimättä opastusta ja ohjeita.
  • Etene varoen liikenneväylillä.
  • Auta maastossa loukkaantunutta tai opasta eksynyttä.
  • Vältä ehdottomasti liikkumista kielletyillä alueilla (pihamaat, pellot yms).
  • Ilmoittaudu maalipaikalla vaikka et kiertäisikään koko rataa.
  • Muista, että osallistut tapahtumaan omalla vastuullasi.
  • Aisti ja havainnoi luonnon tarjoamia elämyksiä, nauti luonnosta!
  • Huomaa, että olet vastuussa ympäristöstä – jokamiehenoikeus merkitsee myös velvollisuuksia.