Reitinvalinta

Suunnistusrata muodostuu rastiväleistä, joiden alku- ja päätepisteitä rastit ovat. Ennen rastilta lähtöä laaditaan suunnitelma etenemisreitistä seuraavaan kohteeseen. Reitinvalinnan perusteina ovat kulku-urat, linjat, maaston muodot, muut selkeät kartalta luettavat kohteet ja maaston kulkukelpoisuus.

Rastivälin suunnitelman jälkeen luodaan mielikuva tulevasta maastosta. Tämän jälkeen ennakoidaan ne maastonkohteet, joita ei vielä näe. Edetessä havainnoidaan, että odotetut kohteet todella tulevat näkyviin ja toteutetaan tehtyä suunnitelmaa.

Oma suunnistustaito vaikuttaa siihen, onko suora ja lyhyt vaihtoehto parempi kuin kiertävä ja varmempi, kulku-uria seuraava reitinvalinta.

Kartan reitinvalintavaihtoehdoista A on aloittelijan kannalta varmin.

Paras reitti?

Aloittelevalle suunnistajalle luotettava reitinvalinta kulkee usein johdattelevaa reittiä hyödyntäen. Johdattelevalla reitillä tarkoitetaan maastossa helposti erottuvaa kohdetta kuten tietä, polkua, pellon reunaa, ojan vartta, sähkölinjoja jne. Niitä seuraten voi edetä helposti ja reitin varrella on erilaisia kohteita kartanlukua ja paikantamista helpottamassa.

Kun olet suunnitellut itsellesi sopivan reitin seuraavalle rastille, luo tulevasta maastosta mielikuva. Tämän jälkeen sinun on helppo ennakoida, mitä seuraavaksi odotat eteesi ilmestyvän. Näin varaudut jo niihin maastokohteisiin, joita et vielä näe. Havainnoi edetessäsi, että odottamasi kohteet todella tulevat esiin ja toteuta tekemäsi suunnitelma. Mikäli odottamiasi kohteita ei näy, tarkista olinpaikkasi sekä suuntasi ja korjaa mahdollinen virhe.

Kun haluat kehittyä suunnistajana, mieti aina radan kierrettyäsi, mistä menit rastille jne. Reitin piirtäminen kartalle helpottaa oman suorituksen analysointia ja tuo lisäväriä jälkipeleihin, kun voit vertailla reitinvalintojasi ja/tai väliaikojasi muiden suunnistajien kanssa.

Videot

Video 1 reitinvalintojen tekemisestä.
Video 2 reitinvalintojen tekemisestä.