Oman olinpaikan määrittäminen

Oman sijainnin määrittämisen edellytys on kartan oikea suuntaaminen ja karttamerkkien tunteminen.

Kartan tulkintaa, suuntausta ja oman sijainnin paikantamista helpottaa peukalo-ote. Peukaloa pidetään kartan päällä kohdassa, jossa sillä hetkellä edetään. Peukalo osoittaa aina oman olinpaikan ja katse osuu jokaisella karttavilkaisulla oman olinpaikan lähelle.

Tilanteissa, jossa maaston kohteet eivät täsmää kartalla oletetun paikan kohteiden kanssa, kannattaa aloittaa suunnistustehtävä uudestaan palaamalla takaisin paikkaan, jossa edellisen kerran oma olinpaikka oli varmistettu.

Maaston muodot

Maaston muotoja ja korkeussuhteita kuvataan korkeuskäyrillä. Maaston muotojen hahmottaminen on yksi suunnistuksen haastavimmista tehtävistä. Kartalta muotojen hahmottaminen on hyvä aloittaa etsimällä mäen korkein kohta.

Jyrkän rinteen puolella (kuvissa vasemmalla) käyrät ovat tiheässä, loivan rinteen puolella harvassa.
Jyrkän rinteen puolella (kuvissa vasemmalla)
käyrät ovat tiheässä, loivan rinteen puolella harvassa.
Käyrämuodot esitettynä sivusta katsottuna siluettina.
Käyrämuodot esitettynä sivusta katsottuna siluettina.
45 metrin korkuisen mäen sivuprofiili ja vastaavan korkuinen mäki kartalla
45 metrin korkuisen mäen sivuprofiili
45 metrin korkuinen mäki kartalla
Video korkeuskäyristä