Kompassilla suunnan ottaminen

Ellei rastivälillä ole kulku-uria tai jos rastipiste on yksittäinen maastonkohde, reitinvalinta tai osa siitä on toteutettava kulkemalla kompassisuunnassa. Kompassin käyttö täydentää kartanlukuun perustuvaa suunnistusta.

Suunnanoton vaiheet

1) Aseta kompassin reuna tarkasti lähtöpisteestä päätepisteeseen.
2) Käännä kompassin neularasiaa siten, että sen pohjaviivat kulkevat samansuuntaisesti kartan koordinaattiviivojen kanssa. Varmista, että kompassin pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen (kartan yläreunaan).
3) Ota kompassi tukevalla otteella käteesi vaakasuoraan asentoon. Käänny kunnes kompassin pohjoisneula asettuu pohjoishaarukkaan. Käänny koko keholla.
4) Kun pohjoisneula on haarukassa, kompassin pohjan iso nuoli näyttää suunnan, johon lähdet. Katso kiintopiste kaukaa edestäpäin.
5) Tarkista suunta kompassista tarpeellisin välein toistamalla vaiheet 3 ja 4. Ota suunta aina uudelleen, kun kulkusuuntasi muuttuu esim. kierrettävän mäen vuoksi.