Kartta

Kartta on kuva maastosta kohtisuoraan ylhäältä katsottuna. Maaston kuva on yksinkertaistettu niin, että erilaisilla symboleilla piirretty kartta on ymmärrettävä ja selkeälukuinen.

Kartta esittää paikkojen sijainnin ja niiden keskinäisen suhteen sekä vastaa samalla kysymyksiin: Missä jokin kohde on? Miten sinne pääsee? Kuinka pitkä matka sinne on?

Kartta piirretään haluttuun mittakaavaan, joka ilmaistaan suhdeluvulla. Esimerkiksi mittakaava 1:10000 tarkoittaa, että yksi sentti kartalla merkitsee 100 metrin matkaa luonnossa. Mittakaavan avulla kartalta voi siis mitata etäisyyksiä ja pinta-aloja ja suunnitella erilaisia kohteita kuten asuinalueita, teitä, johtolinjoja jne.

Suunnistuskartta

Suunnistuskarttaan maaston kohteet on kuvattu yksityiskohtaisesti kuudella eri värillä piirretyillä karttamerkeillä. Suunnistuskartan yleisimmät mittakaavat ovat 1:10000 ja 1:7500.

Sprinttisuunnistuskartta

Sprinttisuunnistuskartta on suunnistuskarttaa tarkempi ja sitä käytetään taajamamaastoissa. Sprinttisuunnistuskartan mittakaavat ovat 1:4000 ja 1:3000.

Suunnistuskarttoja ja sprinttisuunnistuskarttoja valmistavat suunnistusseurat. Karttoja kannattaa tiedustella paikalliselta tai lähialueen suunnistusseuralta.

Linkit