Kartan suuntaaminen

Kartan suuntaamisen taito on välttämätön maastokohteiden hahmottamiseksi ja oman olinpaikan määrittämiseksi.

Suuntaa kartta vertaamalla karttakuvaa sekä maaston selkeitä kohteita ja asettamalla kartta samansuuntaisesti suhteessa ympäröivään maastoon.

Kun kartta on oikein suunnattu, maastossa oikealla näkyvät kohteet ovat myös kartalla oikealla, edessä näkyvät kohteet edessä jne. Kun kulkusuuntasi muuttuu, käännä kartta jälleen oikean suuntaiseksi. Kun kartta on oikein suunnattu, osoittaa kartan yläreuna pohjoiseen.

Kartan poikki pystysuoraan kulkee tasaisin välein ns. pohjoisviivat tai ts. suunnanottoviivat. Niitä ja kartan tekstejä hyödyntäen pystyt helposti suuntaamaan kartan. Kartta on piirretty siten, että tekstit ovat oikein päin pohjois-eteläsuunnassa, joten vain kulkiessasi pohjoiseen, kartan tekstien pitää olla oikeinpäin edessäsi.

Kartta kannattaa taitella käteen sopivan kokoiseksi, jotta pystyt kääntelemään sitä helposti kulkusuunnan muuttuessa.

Kartan voi suunnata myös kompassin avulla. Kun kartan yläreuna osoittaa kompassin pohjoisnuolen suuntaan, kartta on oikein suunnattu

Video kartan suuntaamisesta