Till föreningar

Anvisningar till föreningar för planering av MOBO-banor

Prislista för MOBO-banor och –material:
– MOBO-grundpaket 350 €
– MOBO-grundpaket med NFC-märken 425 €
– startpunkt eller kontroll 20 € / st (25 € / st med NFC-märket)
– en vädertålig infotavla 40 € / st
– infotavlor av kartong 5 + 5 st, 5 € / serie
– NFC-märket för kontroller, 5 € / st
– uppdatering av en MOBO-bana 75 €
– Grundpaketets pris ingår leveranskostnader. Om enskilda kontroller eller NFC-märken beställs, leveranskostnader tillsättas till priset.

MOBO-grundpaket innehåller:
– startpunkt 1 st (A6), vädertålig aluminiumkompositskiva (fästs med 2 skruvar)
– kontroller 14 st (A6), vädertålig aluminiumkompositskiva, numrerade 1 – 14 (fästs med 2 skruvar)
– infotavla, vädertålig, 1 st (A4) (fästs med 2 skruvar)
– infotavla A4 + A5, kartong, 5 + 5 st (inte vädertåliga)
– leveranskostnader av materialet
– färdigställandet av kartan hos Finlands Orienteringsförbund och publicering av den i MOBO-tjänsten
– MOBO-grundpaket med NFC-märken innehåller också NFC-märkena för startpunkten och kontrollerna

En ny bana

 1. Välj en av föreningens kartor som passar för ändamålet. Områden som är lämpliga för en MOBO-bana är
  • Friluftsområden eller idrottsparker, som även erbjuder andra aktiviteter.
  • Kartor över skolornas närområden .
  • Kartan kan vara en sprintkarta eller en normal orienteringskarta.
  • Terrängen borde vara lättframkomlig med en relativt lättläslig och tydlig karta, lämplig för nybörjare.
  • Kartan behöver inte vara stor, eftersom det för de flesta är frågan om att pröva på orientering.
  • Kartan kan vara en del av en större.
  • Rutan med kartans identifikationsuppgifter behöver inte synas på det utdrag av karta som föreningen skickar, eftersom MOBO-kartans identifikationsuppgifter bifogas av Finlands Orienteringsförbund då kartan färdigställs.
  • För utsättande av MOBO-kontroller krävs markägarens lov.
 2. Bestäm en lämplig startpunkt, t.ex. i närheten av en parkeringsplats som annars används som utgångspunkt för ifrågavarande friluftsområde. I samma område placeras MOBO-banans infotavla.
 3. Planera kontrollpunkter och startplats (grundpaketet innehåller 14 kontroller och en startpunkt). Kontrollerna ritas in på kartan med OCAD eller Condes. Gör en ”Alla kontroller”-karta inte en bana. Ge kontrollpunkterna en kod mellan 1-x. Spara banfilen. Gör kontrolldefinitioner med programmet helst i textform. Kontrollringarna syns bättre på en mobilskärm om de är 1,5 ggr tjockare än på en vanlig papperskarta och som färg används 75 % violett transparent. Lämplig linjetjocklek på kontrollringen är ca 0,66 mm för en MOBO-karta i skala 1:10 000.
 4. I samband med planeringen, observera de inom orienteringen förbjudna områdena (gårdar, åkrar, osv.), eftersom flertalet av MOBO-användarna inte känner till grenreglerna. Då kontrollpunkter planeras skall man undvika att planera kontrollavstånd som sträcker sig över förbjudna områden.
 5. Sätt ett lämpligt namn på MOBO-kartan, såsom Virvik, Centralparken, Sandö. Rekommendationen är att längden på namnet är under 20 tecken långt, så att det ryms bättre i mobilskärmen.
 6. Finlands Orienteringsförbund placerar MOBO-logon i övre vänstra hörnet av kartan. Också Orienteringsförbundets logo placeras i en lämplig plats på kartan.
 7. Fyll i beställningsformuläret för MOBO-kartan, skicka logofilar, föreningens namn + möjlig(a) samarbetspartner med e-post till adressen mobo.suomi@gmail.com. För att ha bra tryckkvalitet för kontrollskivor, borde logotyperna levereras i vektorformat (pdf- eller eps-fil) eller åtminstone som tryckduglig jpg-fil (resolution minst 300 dpi i storlek 1:1). Kart- och banfilen kan sändas tillsammans med logorna eller senare, senast när kontroller är på platsen.
 8. Finlands Orienteringsförbund färdigställer kartan så att den kan överföras till MOBO, tillverkar föreningens material och skickar dem till föreningen. MOBO-kartan sändas till föreningen för att kommenteras innan publicering.
 9. Kontrollerna och starten är skivor i storlek A6, som kan fästas med två skruvar i stolpar, skruvhålen är i övre och nedre kanten. Kontrollerna kan inte böjas. Placera ut kontrollerna till 1 m höjden. Placera ut kontrollerna och meddela per e-post mobo.suomi(a)gmail.com när banan är utsatt i terrängen och infotavlorna är på plats. Efter det publiceras kartan i MOBO och den är färdig att användas.
 10. Marknadsför MOBO på den egna orten på olika sätt (föreningens hemsida, Facebook, lokaltidningar).
 11. Finlands Orienteringsförbund rekommenderar att föreningen förhandlar med samarbetspartners om sponsorering av MOBO-kartan. Förbundet tar betalt 350 euro för ett MOBO-kartpaket (uppdatering 75 €). För stödgivare och samarbetspartners finns reserverat plats för minst en logotyp på både kartan och kontrollerna. Rekommenderad sponsorsumma är 300-500 euro.
 12. 12. Föreningen kan följa antal besök på kartan och antal stämplade kontroller via webbsidan mobo.osport.ee.

Beställ MOBO-bana. Materialet skickas till föreningen cirka två-tre veckor efter beställning. Snabbare leveranstid måste avtalas separat.

Uppdatering av en MOBO-bana

 • Om föreningen vill uppdatera en MOBO-bana och ska använda sina existerande kontrollskivor och infotavlor, Orienteringsförbundet debiterar 75 € för uppdateringen.
 • Föreningen ska skicka den nya kart- och banfilen till Orienteringsförbundet, mobo.suomi@gmail.com och avtala en tidpunkt för förändringen av kontroller.
 • Om kontrollskivor måste förnyas på grund av missgärning, skicka e-post till mobo.suomi@gmail.com. Anmäla banans namn, numren av kontrollerna som behövs, leveransadress och faktureringsadress. Priset för kontrollskivan är 20 €, med NFC-märke 25 €.

Finlands Orienteringsförbunds åtaganden

 • Skapar en enhetlig layout av den kart- och banfil som föreningen skickar och levererar materialet vidare till tjänstens administratör så snart som kontrollerna är utsatta i terrängen. MOBO-kartan sändas till föreningen för att kommenteras innan publicering.
 • Skickar kontroller, startpunkten och infotavlor till föreningen.
 • Ger råd till föreningen, om det uppstår problem med planeringen av MOBO-kartan. Tilläggsuppgifter och frågor till: Eero-Antti Lonka, mobo.suomi(a)gmail.com, 050 305 8561.
 • Marknadsför för egen del MOBO till intresserade.