Metsä elinkeinona

Suomen talous nojaa vahvasti metsään.

Suomen taloudessa metsäalan rooli on suuri. Siitä saadaan paljon tuontituloja ja se työllistää ympäri Suomen. Lisäksi metsäalan puumyyntitulot tuovat vuosittain merkittävän määrän rahaa maakuntien talouteen.

Suomen talouden side metsään on siis tänäkin päivänä hyvin vahva. Tämä on hyvä ymmärtää myös metsiin liittyvässä ilmasto- ja ympäristökeskustelussa, sillä nykyinen hyvinvointimme pohjautuu edelleen hyvin paljon metsätuotannon varaan.

Mikäli metsäalan säätelyä, suhteessa ilmasto- ja ympäristökeskusteluun, kiristetään Suomessa entisestään voidaan tuotantolaitoksia joutua kokonaan sulkemaan. Tämä voisi puolestaan aiheuttaa tuotannon siirtymistä maihin, joissa tehtaiden päästöt itseasiassa vain kasvavat.

Metsäteollisuuden markkinakasvu on tällä hetkellä yleisesti vahvaa. Nykysuuntaus, jossa fossiilisia tuotteita halutaan korvata uusiutuvilla antaa metsäteollisuudella positiiviset kasvun näkymät.

Lähde: MT Metsä 13.12.2021 Mia Jouslehto

Suomen talouden side metsään on edelleen vahva.
  • Metsäala työllistää suoraan reilut 60 000 hlöä ja johdannaisesti lähes satatuhatta henkeä.
  • Metsäalan koko liikevaihto oli 46 miljardia euroa vuonna 2018. Suomen valtion budjetti oli 2018 n. 56 miljardia euroa.
  • 2035 mennessä globaalit metsäteollisuuden markkinat kasvavat 540 miljardista eurosta 715 miljardiin.
  • Valtaosa metsäalan tuotannosta menee vientiin. Kartongin ja paperin osalta yli 90%. Tämä edesauttaa tuotannon ja viennin pysymistä lähellä tasapainoa.
  • Metsäalan viennistä jää Suomeen jokaisesta eurosta lähes 80 senttiä.
Metsä elinkeinona
Suuret odotukset kohdistuvat ligniinistä saatavaan puuperäiseen hiileen.
  • Ligniiniä voidaan käyttää esimerkiksi sähköautojen akuissa.
  • Lähitulevaisuudessa henkilöliikenteen sähköistyessä akkujen tarve tulee kasvamaan paljon.
  • Puuperäistä anodihiiltä voidaan käyttää synteettisen tai maasta kaivettavan fossiilisen grafiittihiilen sijaan.
  • Sähköistyvän liikenteen akkumarkkinat voivat kymmenkertaistua jo seuraavassa 5–6 vuodessa.

 

Metsäteollisuuden uudet tuotteet

Metsäteollisuudessa tarvitaan uusia tuotteita mm. laskevan paperin menekin tilalle. Parhaillaan kehitellään puupohjaisia kemikaaleja, liimoja, nesteitä ja lämpöä kestäviä kalvorakenteita, tekstiilikuituja, biopolttoaineita, hiilikuituja, akkumateriaaleja ja komposiittirakenteita jne.

Vaikka liikevaihto on edelleen suurta perinteisissä tuotteissa, kuten sellu, kartonki, paperi- ja puutuotteet, niin silti innovaatioiden synnyttämien uusien metsäteollisuuden tuotteiden osuuden odotetaan kasvavan 15% liikevaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana (2021-2026).

Tulevaisuudessa henkilöautoliikenne siirtynee pääosin sähköautoihin, mutta raskas rahtiliikenne tulee liikkumaan vielä pitkän aikaa dieselillä eli biodieselillä on tarvetta markkinoilla. Myös lentoliikenteen tulee vähentää päästöjään, siksi puusta tullaan jalostamaan myös kerosiinia.

Uuteen metsäteollisuuden tuoteperheeseen kuuluvat edellisten lisäksi myös erilaiset biokemikaalit, biomuovit, vihreä vety, tekstiilikuidut ja akut.

Lähde: MT Metsä 7.4.2021 Mia Jouslehto