Hyvinvointia metsästä

Luonnossa liikkuvat voivat tutkitusti mieleltään paremmin.

Luonnossa liikkuminen saa ihmisessä aikaan muun muassa rauhoittumista, ajatusten kirkastumista ja mielialan muuttumista positiivisemmaksi.

Liikunnan hyödyt ovat pienempiä niillä, jotka liikkuvat sisätiloissa tai ulkona muualla kuin luontoympäristössä.

Sillä, tapahtuuko liikkuminen metsässä vai kaupunkipuistossa ei taas ole todettu olevan erilaista vaikutusta mielialan paranemiseen. Parhaat terveyshyödyt voidaan saavuttaa yhdistämällä liikuntaharrastus luonnossa liikkumiseen.

Nykyään on jo yleisesti kaikilla tiedossa, että liikunta on tärkeää fyysiselle hyvinvoinnille sekä mielelle. Jos liikuntaa on mahdollista harrastaa sisällä sekä ulkona, on ulkona liikkuminen mielialan hyvinvoinnin kannalta aina parempi vaihtoehto kuin sisäliikunta.

Lähde: Everyday Physical Activity in Natural Settings and Subjective Well-Being Direct Connections and Psychological Mediators

Luonnossa liikkuessa
  • 5 minuuttia: Mieliala kohenee.​
  • 15–20 minuuttia: Elinvoimaisuus lisääntyy ja verenpaine laskee.​
  • Kaupungin viheralueiden käyttö vähintään 5 tuntia kuukaudessa parantaa kaupunkilaisten henkistä hyvinvointia merkittävästi.​


Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta – luontoon.fi